ממזר

ממזר

בעגה הלשונית העכשווית, "ממזר" הינו בחור ממולח, אשר פועל בדרך ערמומית ומתוחכמת. אך פרקטיקה לחוד ודין לחוד, שכן למונח ממזר יש משמעות משפטית קשה. בעבר, לא דבק הקשר חיובי למושג ממזר. אלא שהתפיסה ההלכתית היא, כי ממזר הוא אדם מגונה, בעל אות קלון שאותו הוא סוחב לדורות. האם נשארו שרידים עד ימינו למונח הזה? על כך – במאמר שלהלן, אשר במסגרתו נסקור: מהו ממזר, מיהו ממזר ביהדות, מתי ממזר זכאי למזונות וכיצד החשש לממזרות בא לידי ביטוי בימינו.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

הגדרת המושג ממזר:

ממזר הינו הגדרה לילד או ילדה אשר נולד/ה באופן אסור על פי כל דת ודת. בעבר הייתה חשיבות רבה למיתוג ילד כממזר. השימוש במונח ממזר, נעשה לשם כינוי–גנאי ומעין אות קלון, המלווה אם שעברה מעשה אסור – ניאוף (כלומר – קיום יחסי מין עם גבר אחר, כאשר הייתה נשואה). למעשה, ילד ממזר הוגדר (ומוגדר עד היום), בתור ילד "לא חוקי", בעל מעמד נחות יותר. בין היתר, ממזר לא אושר לנישואים עם כל אדם ואף מוכרים מקרים שבהם נשים העדיפו להפיל את העובר, או להרוג את היילוד לאחר הלידה, או למסור אותו לבית אומנה, בשל החשש מאפיון הילד כממזר. למרבה הצער, גם כיום, אפיון ילדים כממזרים, הוא תופעה מוכרת, בעיקר באוכלוסיות דתיות, אם כי הסנקציות מוחלשות.

ממזר על פי היהדות:

ממזר בהלכה העברית, הוא ילד שנולד מקיום יחסי מין אסורים, דהיינו – "בעילת זנות", אשר מוגדרת כעבירה חמורה ביותר בהלכה. מכאן הסנקציות החמורות, אשר מטרתן להרתיע גבר ואישה לקיים יחסים כאלו. לפי ההלכה היהודית, במספר מקרים ייחשב הילד כממזר. להלן, חלק מהם: גילוי עריות – דהיינו, יחסי מין בין בני משפחה מדרגה ראשונה (אחים וכו'). ממזר, הוא גם ילד אשר נולד לאשת איש כתוצאת מניאוף, דהיינו – יחסים אסורים מחוץ לנישואים. ככלל, מדובר בקלון לדורות. בנו של ממזר, יחשב גם הוא לממזר והאיסורים אשר יוטלו על אב ממזר, יחולו גם על בנו. עיקר האיסורים יהיו בהקשר לנישואין והמשכיות. כפי שגם תיארנו לעיל, עד היום קיימות קהילות דתיות, אשר בוחנות את אילן היוחסין של מועמד לשידוך, כדי לבדוק ממזרות.

בישראל, לאור העובדה שדיני הנישואין והגירושין קבועים לפי הדין הדתי – עברי, קיימת משמעות לממזרות, גם במציאות הקיימת. ממזר לא יוכל להינשא בישראל כדת וכדין, לאור האיסור ההלכתי. כמו כן, למונח ממזרות יש משמעות רבה לנשים מסורבות גט, שאינן יכולות להינשא לגבר אחר ובמידה והן תלדנה ילדים לגבר אחר, בעת שהן נשואות, אזי ילדיהן יוכרו בתור ממזרים.

זכאותו של ילד ממזר למזונות ובדיקת אבהות בעת הצורך:

הכלל הוא, כי אביו של קטין חייב במזונותיו, לצורך הבטחת קיומו הכלכלי של הקטין. אי לכך, חובתו של האב הינה לזון את ילדו. מזונות ילדים בישראל, תואמים את הדין האישי – כל דת על פי ההלכה שלה. גם לפי ההלכה העברית, יש חובה על אב לזון את ילדיו, ללא סייג אם הילד ממזר או לא. כך שגם ילד שנולד כתוצאה מניאוף, יהיה זכאי למזונותיו מאביו הביולוגי. עם זאת, חשוב להעיר כי ישנם מקרים שבהם אב עשוי להסתייג מתשלום מזונות ילדיו, על ידי הצהרה כי הוא אינו האב הביולוגי והימנעות מביצוע בדיקת אבהות. כאן יוכלו בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, "לכפות" על האב לקיים בדיקת אבהות, כדי לזכות את הילד בזכויות המגיעות לו על פי חוק.

אך לבדיקת אבהות ישנם סייגים, אשר קשורים לחשש מגילוי ממזרות. נסביר: בדיקת אבהות תוכל להיכפות על ידי בית המשפט, במטרה לחייב במזונות, אך הכלל הוא כי הן בית המשפט לענייני משפחה והן בית הדין הרבני, ימנעו מלהורות על ביצוע בדיקת אבהות, במידה ויעלה חשש כי הפעולה תסווג את הילד כממזר. הגישה היא להימנע מסיווג קטין כממזר, כדי שלא לפגוע בו בעתיד, בבחינת "עדיף שלא לדעת".

סיכום:

גם כיום, יש חשיבות להגדרת ילדים כממזרים. אי לכך, חשוב להיוועץ עם עורך דין לענייני משפחה, אשר יוכל להציג את כל הזכויות והמגבלות, כאשר מדובר בילד ממזר וכן יוכל לייעץ כיצד לפעול במסגרת הליכים משפטיים, כדי להשיג תוצאה רצויה.

השאר תגובה

דילוג לתוכן