האם ידועים בציבור יכולים לחתום על הסכם ממון?

האם ידועים בציבור יכולים לחתום על הסכם ממון?

שאלה שנשאלת לעיתים תכופות היא: האם גם ידועים בציבור, דהיינו בני זוג שמקיימים משק בית משותף אך אינם נשואים, יכולים לחתום על הסכם ממון? וכן – מהו למעשה הסכם ממון? על כן, כדי לעשות סדר בנושא, חיברנו את המאמר הבא, לנוחיות הגולשים.

מהי ההגדרה לידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג, לרבות בני זוג מאותו המין, החיים יחדיו במשותף ומקיימים משק בית משותף לכל דבר ועניין. כדי לבחון האם בני זוג מקיימים משק בית משותף, יש לבחון בעיקר: האם בני הזוג חיים יחדיו, האם הם משתתפים בהוצאות יחדיו, האם הם מגדלים ילדים יחדיו ועוד. למעשה, אין הגדרה חוקית לידועים בציבור, אך לרוב קל לזהות דרך חיים זאת על פי מבחני שכל ישר. בנוסף, יוער גם כי אין פרק זמן מסוים שבו בני זוג מוכרים בתור ידועים בציבור, אלא יש לבחון את המכלול כאשר בוחנים את השאלה דנא.

זאת ועוד, בני זוג הידועים בציבור, אינם מחויבים ברישום ואין בישראל כל מנגנון שמחייב זאת, או שמתייחס לנקודה זו. כך שאין צורך להודיע קבל עם ועדה על כך שבני זוג הפכו להיות ידועים בציבור. עם זאת, בני זוג רבים, שבוחרים לקיים משק בית משותף, חותמים פעמים רבות על הסכם "חיים משותפים", שנועד להסדיר את אופן היחסים ביניהם וכן גם את החובות והזכויות של כל אחד מהם במהלך חיי הזוגיות. הסכם כגון זה לא מחייב אישור בפני ערכאה שיפוטית.

איך ידועים בציבור יכולים להתגרש?

כאמור, אין הגדרה חוקית למונח ידועים בציבור, אך ידועים בציבור הם אנשים שאינם נשואים על פי ההלכה היהודית, דהיינו מדובר בבני זוג שלא נרשמו כנשואים. לכן, בהתאמה, גם אין שום הוראה חוקית שמחייבת ידועים בציבור להודיע על פרידתם, כמו שאין שום הוראה חוקית או מנגנון, שמחייבים ידועים בציבור להודיע על כך שהם ידועים בציבור. לכן, ידוע או ידועה בציבור שמבקשים לסיים את הקשר הזוגי, צריכים לעשות זאת בינם לבין עצמם, מבלי לבצע פעולה משפטית כלשהי, אלא אם בין בני הזוג נחתם הסכם כלשהו המסדיר את אופן פרידתם.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם שנועד להסדיר את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג ביום פרידה וכן להסדיר את אופן ניהול הנכסים והכספים המשותפים, במהלך חיי הנישואין. עם זאת, רוב בני הזוג חותמים על הסכם ממון על מנת להסדיר את אופן חלוקת הרכוש ביום פרידה. למשל, בני זוג רבים מבקשים לחתום על הסכם ממון כדי להגן על דירה שרשומה על שמם, אותה הם לא רוצים לחלוק עם בן הזוג בעת פרידה.

נעיר, שהכלל הוא כי הסכם ממון צריך להיחתם ע"י שני בני הזוג וכן על מנת שהוא יקבל תוקף חוקי, יש לאשר אותו בפני בית המשפט לענייניי משפחה. כמו כן, כאשר נערך שינוי בהסכם ממון, יש צורך לאשר גם אותו בפני בית המשפט לענייניי משפחה.

אם לא חתמתי על הסכם ממון, מה הדין?

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (להלן: "החוק") קובע, כי הסכם ממון הוא בעצם ברירת המחדל להסדר חלוקת הרכוש הקבוע בחוק. דהיינו, אם בני זוג לא חתמו על הסכם ממון, רואים אותם בתור מי שהסכימו להסדר חלוקת הרכוש הנקרא בחוק הסדר "איזון משאבים". בהתאם להסדר איזון המשאבים הקבוע, בני זוג שנפרדים, יהיו זכאים למחצית משווי הרכוש המשותף של שניהם.

עם זאת, ככל שמי מבני הזוג מבקש לחלוק על הסדר איזון המשאבים, עליו להראות כי לא הייתה או שכן הייתה כוונת שיתוף בנכס מסוים. אם טענתו תתקבל (לכאן או לכאן), אזי יכול בית המשפט לענייני משפחה לקבוע, כי רכוש מסוים לא ייכלל במכסת הרכוש המשותף.

למען הסר ספק, בהתאם לחוק קצבאות בגין תאונה או קצבת ביטוח לאומי או מתנה שקיבל בן זוג לפני הנישואין או תחילת מערכת היחסים, לא נכללות במצבת הרכוש המאוזן בין בני הזוג ביום פרידה.

האם ידועים בציבור יכולים לחתום על הסכם ממון?

התשובה חיובית. ראשית, החוק משתמש בחלקו במונח "נישואין" אך הוא רלוונטי ותקף גם לבני זוג הידועים בציבור, המקיימים ביניהם משטר של שיתוף בנכסים ובכלל זה חיי זוגיות מלאים. שנית, בוודאי ובוודאי שבני זוג ידועים בציבור יכולים לחתום על הסכם ממון והם רשאים לאשרו (וכאמור חייבים לעשות כן) בפני בית המשפט לענייניי משפחה. אגב, הוא הדין גם לגבי זוגות חד מיניים החיים יחדיו כידועים בציבור.

השאר תגובה

דילוג לתוכן