צוואה הדדית

צוואה הדדית

דיני הצוואות והירושות כוללים נדבכים רבים וסוגיות רבות ומרתקות. תחום הצוואות והירושות נחשב לייחודי, מכיוון שאין אזרח במדינת ישראל, שלא ייתקל בתחום זה, בדרך ישירה או עקיפה. שכן לצערנו, כל אדם סופו לעבור לעולם הבא ולכל אדם היה או יהיה אדם קרוב שילך לעולמו בשלב מסוים.

מכאן, שכאשר אדם הולך לעולמו, נשאלת השאלה כיצד יועבר עיזבונו (כלומר – מסת הרכוש שלו). דהיינו – מי יירש את רכושו של האדם שנפטר. לכן, מצאנו לנכון לחבר את המאמר שלהלן, אשר במסגרתו נסקור את דיני הירושות והצוואות וכן גם נסביר מהי צוואה ומהי צוואה הדדית. כל זאת נכתוב לידיעתכן\ם ונוחיותכן\ם, הגולשות והגולשים:

הערה לפני שנתחיל – המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד ואין בו בשום אופן כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

איזה חוק מסדיר את דיני הירושות והצוואות?

החוק שמסדיר את דיני הירושות והצוואות במדינת ישראל, הוא חוק אשר נקרא חוק הירושה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק הירושה"). חוק הירושה קובע מי זכאי לרשת אדם, מי פסול מלרשת אדם וכן מהו ההבדל בין ירושה לפי דין וירושה לפי צוואה. כמו כן מתווה חוק הירושה את הפרוצדורה הנדרשת לשם עריכת צוואה כדין וכן מה הדין באשר לצוואה הדדית. עוד מסדיר חוק הירושה את סמכויות רשם הירושה וכן סמכויות בית המשפט לענייני משפחה.

מהי ירושה לפי דין?

אדם שנפטר – רכושו (עיזבונו) יורש לקרוביו. כך קובע חוק הירושה. ההוראה המשלימה להוראה זו, היא כי ירושה יכול להיעשות לפי צוואה, או בהתאם לברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה והיא ירושה לפי דין. סעיף 10 לחוק הירושה קובע כי אדם שנפטר, אך לא הותיר אחריו צוואה, יועבר עזבונו לבן או בת זוגו (מחצית מן הרכוש) וכן לילדיו (מחצית שניה מהרכוש). על הוראה זו אפשר לחלוק באמצעות עריכת צוואה.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שבמסגרתו מורה אדם כיצד יחולק עיזבונו לאחר מותו. צוואה יכולה להיערך בכתב, או בכתב ובפני עדים, או בפני רשות ציבורית וכן בעל פה, במקרה מיוחד שבו המצווה גוסס.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית, היא בעצם צוואה "רגילה", כפי שתיארנו לעיל. אך בניגוד לצוואה רגילה, מדובר בצוואה משותפת שלרוב נערכת על ידי בני זוג באופן משותף. צוואה הדדית, תסדיר את אופן חלוקת הרכוש לאחר מותו של אחד מבני הזוג וזאת כדי להבטיח את זכויותיו של בן הזוג השני. לדוגמא – בני הזוג עורכים צוואה הקובעת כי דירת המגורים המשותפת, תישאר ברשות בן או בת הזוג שיוותר בחיים.

סעיף 8א(א) לחוק הירושה, קובע ומסדיר את הדין באשר לצוואה הדדית, כדלקמן: "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד". מבחינת "פרוצדורה", צוואה הדדית תיכתב בדרך כלל כמסמך אחד, עליו יהיו חתומים שני בני הזוג. לחלופין, ניתן לערוך צוואה הדדית בנפרד, על ידי כל אחד מבני הזוג.

מכאן נשאלת השאלה: מדוע כדאי לערוך צוואה הדדית? אנו סבורים כי היתרון בצוואה הדדית, בא לידי ביטוי במקרים שבהם לבני הזוג יש ילדים. וכי למה? הדין קובע שכאשר אדם נפטר, עיזבונו עובר לילדיו (כאמור – מחצית מן העיזבון) ומחצית לבן או בת הזוג. לכן, בהיעדר של צוואה, לא פעם יכולה להיווצר סיטואציה שבה ילדיו של האדם שנפטר, יבקשו לממש את חלקם בדירת המגורים או ברכוש אחר. לכן, צוואה הדדית יכולה למנוע זאת.

עוד שאלה שנשאלת באשר לצוואה הדדית, היא: כיצד אפשר לבטל צוואה זו? ובכן – הכללים לגבי ביטול צוואה הדדית שונים מביטול צוואה רגילה. כעיקרון, כל עוד בני הזוג בחיים, יכולים הם לבטל את הצוואה. עם זאת, במידה ואחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג השני מבקש לבטל את הצוואה, הרי שעליו לוותר על חלקו בצוואה, כאשר הכוונה היא לוויתור על חלקים שאמור היה לקבל מכוחה של הצוואה ההדדית. מנגד, אם הצוואה מומשה, אזי על המצווה המבקש לבטל את הצוואה, להחזיר את התגמולים שקיבל מכוחה של הצוואה ההדדית.

לסיכום:

כדי לרשת אדם, אפשר לעשות כן על פי הוראות הדין, או בהתאם לציווי שניתן באמצעות צוואה. במקביל, צוואה הדדית, היא צוואה שמתייחסת לבני זוג, המבקשים לשמור על רכושם וזכותם, במקרה שאחד מהם הולך לעולמו. מעבר לכך, רצוי תמיד לפנות לעורך דין משפחה, לשם קבלת ייעוץ פרטני.

השאר תגובה

דילוג לתוכן