אקטואר גירושין

אקטואר גירושין

הליך הגירושין הוא הליך ארוך, לא נעים ולעיתים, מסורבל לשני הצדדים. למעשה, הליך הגירושין כולל לא רק את פירוק התא המשפחתי, אלא גם את פירוק הביטחון הכלכלי של בני הזוג. מה גם שבהליך זה, לעיתים מעורבים סכומים כספיים גבוהים ועל מנת לבצע את החלוקה באופן שווה וראוי, מומלץ להיעזר באיש מקצוע מומחה בתחומו – האקטואר.

במאמר המובא לפניכם/ן, נסביר על המקצוע הנקרא אקטואר גירושין. תחילה, נסביר בקצרה על משמעות מקצוע האקטואר וכן נסביר כיצד תפקידו של האקטואר בא לידי ביטוי בהליך הגירושין. בהמשך, נתייחס לחוות דעתו של האקטואר: נסביר ממה היא מורכבת, מה היא כוללת ומהי חשיבותה. לבסוף, נציג כיצד הערכאה המשפטית מתייחסת לחוות דעתו של האקטואר.

מאמר זה מובא לפניכם/ן, קוראים וקוראות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של עורך דין.

מיהו אקטואר?

אקטואריה היא למעשה אוסף של טכניקות מתמטיות ומודלים כלכליים, שבהם משתמשים על מנת להגיע לפתרון כלכלי, במקרים שבהם אלמנט אי הוודאות, הוא הבסיס. למשל, כאשר עולה הצורך לבחון הפסדים של אדם בעתיד, בשל אירוע או מעשה מסוים, קיים אלמנט של אי וודאות, שהרי לא ניתן לדעת מה יהיה שיעור האינפלציה בעוד עשרות שנים ובהתאם, לא ניתן לדעת מה יהיה שווי המטבע. כך גם במקרים שבהם עולה הצורך לערוך חישוב של הכנסות או של הפסדים, או של שווי, במסגרת הליך גירושין. כאן, נכנס לתמונה אקטואר הגירושין. למעשה, אקטואר הגירושין בוחן את כל נכסיהם ורכושם של בני הזוג לפני שהתגרשו וזאת על מנת לערוך חוות דעת מקצועית וברורה בנוגע לחלוקה שווה והגונה בין בני הזוג. תפקידו המרכזי של אקטואר הגירושין, הוא לבצע הערכות כלכליות, תוך בחינה של כל הנכסים והרכוש של בני הזוג וזאת כדי ליצור איזון משאבים בחלוקת הכספים בין בני הזוג. בתחשיביו, האקטואר מתייחס גם לתחשיבים עתידיים של בני הזוג, כמו זכויות פנסיה, קופת גמל והשתלמות.

חוות דעתו של האקטואר:

האקטואר ייחשב את כל הנכסים והכספים הנזילים של בני הזוג, לרבות תשלומים עתידיים, כמו משכנתא, הלוואות, זכויות פנסיוניות בעתיד ועוד. לאחר מכן, יערוך האקטואר את חוות דעתו, שבה "יתרגם" את כל החישובים לערך כספי. חוות דעתו תוצג בערכאה הדנה בעניין חלוקת הרכוש בין בני הזוג.

התייחסות בית המשפט בהליך גירושין לחוות דעתו של האקטואר:

למעשה, ההתקשרות עם אקטואר גירושין יכולה להעשות במספר אופנים:

האופן הראשון הוא התקשרות ישירה של בני הזוג עם האקטואר. בני זוג שהחליטו לסיים את חיי הנישואין, אך במקביל מגיעים להחלטה כי הם רוצים לסיים את ההליך בצורה נעימה וטובה, יפנו לאקטואר גירושין, כדי שיערוך להם חוות דעת מקצועית בכל הנוגע לאופן חלוקת הנכסים. לאורה של חוות הדעת, בני הזוג יפעלו ויערכו חלוקה מוסכמת ביניהם, באשר לאופן חלוקת ושווי הנכסים המשותפים שלהם.

אופן נוסף הוא התקשרות נפרדת. כלומר, כל אחד מבני הזוג מתקשר עם אקטואר שונה. למעשה, סיטואציה כזו יוצרת שתי חוות דעת של אקטוארים שונים. התקשרות נפרדת עם האקטואר עלולה לפתח סיטואציה מעט מורכבת, שבה בית המשפט יאלץ להכריע, איזו מחוות הדעת היא הנכונה והראויה. לחילופין, בית המשפט יכול למנות אקטואר מטעמו ולפסוק על פי חוות דעתו. זהו, אגב, גם אופן ההתקשרות השלישי. לבית המשפט יש גם הסמכות למנות אקטואר מטעמו, אשר יכריע בין חוות דעת, או יעניק לבית המשפט כלי נוסף להכרעה.

חשוב להבהיר, כי חוות דעתו של אקטואר הגירושין, היא למעשה בגדר המלצה בלבד. כלומר, חוות הדעת אינה מחייבת את בית המשפט. לכן, קיימים מקרים, חריגים אומנם, שבהם קמה הסמכות לערכאה השיפוטית, לסטות מחוות דעתו של האקטואר או לשלול אותה לחלוטין.

נבהיר כי התקשרות עם אקטואר גירושין וחלוקת הרכוש הינם חלק מהליך הגירושין. כיום יש הכרה כי בעת גירושין, נכסים הנמצאים ברשות בני הזוג אך אינם מוגדרים כנכסים משותפים, לא יכללו בהסדר החלוקה. הכרה זו גורמת לחילוקי דעות קשים בין בני זוג ולעיתים מתעוררות מחלוקות קשות בכל הנושא של חלוקת הרכוש, דבר הגורם להליך ארוך, מתיש ומסורבל לצדדים.

לסיכום:

על מנת לדעת את זכויותך וכן לנהל הליך הוגן וישר, מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה בתחומו בענייני משפחה בכלל וחלוקת רכוש בפרט. לעיתים, עורכי דין לענייני משפחה עובדים בשיתוף פעולה מלא עם אקטואר גירושין וכך יוכלו להפנות אתכם לאקטואר הנכון והמתאים, שיערוך את חוות דעתו בצורה מקצועית והוגנת ויחסוך סכסוכים עתידיים והליכי משפט ארוכים ומייגעים.

השאר תגובה

דילוג לתוכן