"בגידה" וגירושין

"בגידה" וגירושין

רובנו רואים בבגידה מעשה שאינו מוסרי, אינו ראוי ואינו מכובד. בד בבד, רובנו רואים בבגידה "רק" מעשה לא ראוי, אך לא בהכרח מעבר. עם זאת, ישנם מקרים שבהם "בגידה" אינה רק מעשה שאינו ראוי ומוסרי, אלא מעשה חמור מאוד, שמבצעו צריך להיענש בגינו. דוגמא למקרה כזה, היא בגידה של אישה בבעלה. לבגידה, בנסיבות כאלו, יש משמעויות משפטיות קשות על פי הדין הדתי, כפי שנסביר להלן:

נישואין וגירושין במשפט העברי:

כדי להבין מהי המשמעות של המונח "בגידה" מבחינת דיני הגירושין והנישואין, יש לחזור לבסיס המשפטי, עליו מושתתים דיני הנישואין והגירושין. בישראל, ענייני גירושין ונישואין בין יהודים מוסדרים בחוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התש"יג- 1953 (להלן: "חוק שיפוט בתי דין רבניים"). חוק זה קובע, כי נישואין וגירושין בין יהודים במדינת ישראל, ייערכו על פי הדין הדתי-אישי שחל על בני הזוג. כלומר, לא חוק הכנסת הוא זה אשר מסדיר את אופן הגירושין והנישואין, אלא הדין הדתי, ההלכתי (ויש האומרים, גם הארכאי).

היות וענייני גירושין ונישואין כפופים לדין הדתי, אזי יש לכך משמעויות רבות. לדוגמא: הדין הדתי אינו מכיר בנישואין הנערכים ע"י בני זוג מאותו המין. כמו כן, הדין הדתי אינו מכיר בנישואין בין כהן לגרושה. הדין הדתי אינו מכיר בנישואין שנערכים ע"י ממזר, גם לא בנישואין הנערכים בין בני זוג שאחד מהם משתייך לדת אחרת (נישואי תערובת).

אחת ההשלכות לכך שהדין הדתי הוא זה שמסדיר ענייני הגירושין במדינת ישראל, היא: כאשר בני זוג יהודים מבקשים להתגרש, עליהם לפנות בתביעה לבית הדין הרבני ולהוכיח קיומה של "עילת גירושין". בהיעדר עילת גירושין, לא ניתן להתגרש (אלא אם הגירושין נערכים בהסכמה). מכאן, שהדין הדתי מתווה גם מספר עילות גירושין, כפי שנסביר בהמשך.

עילות גירושין:

כאמור, על מנת להתגרש, יש צורך בהוכחה של עילת גירושין, מבין עילות הגירושין הקבועות בדין הדתי-עברי. ישנן עילות גירושין שרלוונטיות לגבר נגד האישה ולהיפך וכן עילות גירושין שמשותפות לבעל ולאישה. להלן, נציג מספר עילות גירושין מוכרות:

טענת מום: טענת מום מקימה עילת גירושין לשני בני הזוג, במקרים שבהם מדובר במום נסתר שלא היה ידוע לאחד מבני הזוג ערב חתונתם. במידה ומדובר במום שהיה מוכר, לא תקום עילת גירושין.

מעשה כיעור: מעשה כיעור הוא עילת גירושין העומדת לגבר כלפי האישה. משמעותו של מעשה כיעור היא: התנהגות לא ראויה מצד האישה. למשל: התרועעות עם גברים אחרים ועוד.

אלימות: אלימות מהווה עילת גירושין ובלבד שמדובר באלימות פיזית או מילולית החוזרת על עצמה. לא כל התבטאות לא ראויה מקימה עילת גירושין, אך התנהגות קבועה – כן.

אי קיום יחסי מין: ההלכה היהודית רואה במצוות הילודה דבר חיובי. לכן, בעל או אישה שמסרבים לקיים יחסי מין איש עם רעותו, עוברים לכאורה על הלכות דת. במקרים כאלו, קיימת עילה לגירושין.

מהי בגידה?

עילת הגירושין המוכרת והמורכבת ביותר, היא עילת "בגידה". נבהיר: בגידה היא מעשה המהווה עילת גירושין של הגבר כלפי האישה. בגידה כשמה כן היא, סיטואציה שבה אישה מקיימת יחסי מין עם גבר אחר. אך כדי להוכיח מעשה בגידה, יש צורך בעדות של שני עדי ראיה, שאכן ראו את האישה מקיימת יחסי מין.

ההלכה היהודית רואה במעשה בגידה מעשה חמור מאוד. לא בכדי קובעת ההלכה, כי אישה שבגדה בבעלה היא אישה שזנתה תחתיו. זאת ועוד: ההלכה קובעת מספר סנקציות כלפי אישה שבגדה. לדוגמא: אישה שבגדה לא תהיה זכאית למזונות אישה (היא כן תהיה זכאית למזונות ילדיה). אישה שבגדה תהיה מחויבת בגירוש ע"י בעלה. דהיינו, הבעל יכול לסלוח לאישה במקרים אחרים המהווים עילת גירושין, אך אין הוא יכול לסלוח לה במקרה של בגידה והוא מחויב לתת לה גט. כמו כן, אישה שבגדה וילדה ילדים לגבר אחר, ילדיה יוכרו בתור "ממזרים". ממזר, על פי ההלכה, הוא אדם שפסול חיתון לדורות.

חשוב לציין, כי לרוב, לבגידה אין השלכות על ההכרעה בעניין משמורת הילדים, משום שקביעת המשמורת נעשית בהתאם לטובת הילדים בלבד. בנוסף, אין לבגידה השלכות על סוגיית מזונות הילדים. מאידך, לבגידה יש מספר השלכות, שכדאי להיות ערים אליהן. לשם כך, כדאי להסתייע בעורך דין בתחום דיני המשפחה.

לסיכום:

הליך גירושין הוא הליך מורכב, המצריך ייצוג משפטי ע"י עורך דין הבקיא בתחום דיני המשפחה. לכן, אם פניכם מועדות לקראת גירושין, כדאי מאוד לקבל ייעוץ משפטי. על אחת כמה וכמה, כאשר נתפסתם בבגידה, שכן לבגידה האמורה עשויות להיות השלכות משפטיות קשות, המצריכות ייצוג משפטי הולם.

השאר תגובה

דילוג לתוכן