ביטול הסכם ממון

ביטול הסכם ממון

הסכם ממון הוא למעשה הסכם ייחודי בתחום דיני המשפחה, שהוסכם ונחתם בידי בני זוג בטרם התחתנו. מצד אחד, מדובר בהסכם אשר כפוף לדיני החוזים. מצד שני, מדובר במסמך שמקבל תוקף משפטי מערכאה משפטית או מנוטריון. המשתמע מכך הוא – כי ניתן לתקוף את הסכם הממון ולעתור לביטולו, במידה והצד העותר יוכיח כי נפלו פגמים בעת כריתת ההסכם. אך משום שזהו הסכם שמאושר לרוב על ידי ערכאה שיפוטית, אזי קשה במיוחד לבטלו. ללמדנו, כי הליך העוסק בביטול הסכם הממון, טומן בחובו מורכבות ומכשולים וכן דורש ידע מקצועי נרחב. ברור כי לא בכל מצב, יזכה המבקש במבוקשו, ביטול הסכם הממון, אלא נדרשות עילות מספקות.

במאמר שלהלן, נעסוק בהליך הרלוונטי לביטול הסכם ממון. נציג בקצרה את הערכאות שאליהן ניתן לפנות ונציג עוד מספר נקודות רלוונטיות בתחום. נעיר כי מאמר זה נכתב לנוחיותכם/ן ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי של עורך דין.

מהו הסכם ממון:

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג–1973, אשר חל על בני זוג שנישאו לאחר ינואר 1974, קובע כי במקרה של גירושין, חלוקת הרכוש בין בני הזוג תהיה שווה וזו כברירת מחדל שעליה אפשר לערער. כלומר, במידה ובני הזוג מעוניינים לקבוע הסדר שונה מהחוק, קיים הסכם ממון, שהוא מסמך (חוזה) אשר נועד לקבוע מראש את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג, במקרה ויפתחו בהליך גירושין.

עם זאת, כדי שהסכם הממון יקבל תוקף משפטי, על בני הזוג לקבל אישור כדין לכך. לכן, ישנן מספר ערכאות שאליהן יוכלו לפנות בני הזוג לקבלת תוקף משפטי. אם מדובר בהסכם שנחתם לפני הנישואין – יוכלו בני הזוג לפנות לנוטריון וכן לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. אם מדובר בהסכם ממון שנחתם לאחר שהזוג נישא, כלומר, במהלך הנישואין – בני הזוג יוכלו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

הסכם ממון – הלכה למעשה:

התוקף שניתן להסכם ממון – על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני, הינו תוקף שניתן לכל פסק דין, על כל המשתמע מכך. לכן, במקרה של הפרת פסק הדין, ניתן לאכוף אותו באמצעות פנייה להוצאה לפועל. כמו כן, מאחר וההסכם מקבל תוקף של פסק דין, מעמדו הוא כפול: מעמד של הסכם וזאת על פי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג–1973 וכן מעמד של פסק דין. הלכה למעשה, ניתן יהיה לתקוף הסכם זה, הן על בסיס היותו חוזה והן על בסיס היותו פסק דין.

ביטול הסכם ממון על פי חוק החוזים:

הסכם הממון הינו ככל הסכם בין הצדדים המעוניינים בכך. דהיינו – הוא מסמך משפטי הכפוף להוראות חוק החוזים. רק לשם המחשה, בדיני החוזים ישנן מספר הוראות, המציינות מספר עילות אפשריות, שבגינן ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לבטל חוזה: חוסר תום לב, חוסר גמירות דעת, אי גילוי נאות, טעות, הטעייה, מרמה או עושק. נבקש להעיר כי לא כל עילה שצוינה לעיל, תהווה כשלעצמה עילה מספקת לביטול הסכם הממון. על הצד המבקש, להוכיח לבית המשפט, כי אותה עילה הייתה כבדה ורצינית והיא זו שגרמה לצד המתקשר לחתום על החוזה ואילולא עילה זו, הוא לא היה חותם כלל על החוזה.

ביטול הסכם ממון שקיבל תוקף פסק דין:

סעיף 2(ב) לחוק יחסי ממון וכן תקנה 258 כ"ו לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעים כי אישור תוקף משפטי להסכם ממון, יינתן לאחר שבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, הסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם וכן ווידא שההסכם נכתב בהסכמתם החופשית וכי הם יודעים את כל ההשלכות. כדי לבטל הסכם ממון, יש לפנות לערכאה שהורתה על אישור ההסכם, בתביעה חדשה. במסגרת אותה תביעה, יהיה על מבקש ביטולו של ההסכם, להוכיח בראיות משמעותיות, כי קמה עילה לביטול ההסכם. כגון – מרמה בעת עריכת ההסכם, הטעיה בעת עריכת ההסכם, עושק, כפייה במסגרת עריכת ההסכם ועוד.

לסיכום:

כפי שהוסבר במאמר, הדרך לביטולו של הסכם ממון, כרוכה בלא מעט מכשולים חוקיים וכן פרוצדורה ארוכה. ביטול הסכם מכל סוג, הוא תמיד משימה "קשה", שכן זהו הסכם שלרוב מאושר על ידי ערכאה משפטית, שבחנה אותו ואת תוכנו. לכן, עם קבלת ההחלטה לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול הסכם הממון, מומלץ להתקשר עם עורך דין מקצועי בתחום דיני המשפחה וכן לבחון היטב את מכלול הנסיבות שלכאורה מקימות עילה לביטול הסכם ממון. כמו כן, רק עורך דין משפחה, יוכל ללוות בדרך המקצועית וכן להעריך את סיכויי ההצלחה בתביעה כזו.

השאר תגובה

דילוג לתוכן