גישור בהליכי גירושין – הרצוי והמצוי

גישור בהליכי גירושין

בשנים האחרונות, הפך הליך הגישור להליך שכיח מאוד, במסגרת הליכי גירושין. הליך גישור נערך בהסכמת בני הזוג וטומן בחובו יתרונות רבים, כמו גם מספר חסרונות. במאמר שלהלן, נמנה את היתרונות במסגרת הליך הגישור ואת החסרונות, כדלקמן:

מהו הליך גישור?

מקורו של "הגישור" הוא מהמילה "גשר", כלומר, גשר בין בני אדם. גישור, כשמו כן הוא, הוא הליך וולונטרי שפונים אליו בני זוג (או בעלי דין, במסגרת התדיינות משפטית), על מנת להגיע לידי הסכמה באשר למחלוקות הנסובות סביב הליך הגירושין. יש להבחין בין ישיבת "גישור" שהחוק מחייב לערוך במסגרת הליך הגירושין (אשר לא נרחיב עליה במאמר זה), לבין גישור הנערך מרצונם של בני הזוג, במסגרת הליך הגירושין (כלומר: הליך גישור וולונטרי), שבו נדון במאמר שלהלן.

הליך הגישור הוולונטרי נערך בין בני זוג, על מנת להסדיר את ענייני הגירושין, כאשר במסגרתו יכולים בני הזוג להסדיר את ענייני הגט, ענייני הסדרי הראייה בעניין משמורת הילדים, ענייני מזונות וגם עניינים הנוגעים לחלוקת הרכוש. סיום מוצלח להליך גישור – הוא חתימה על הסכם גירושין, בין אם ההסכם כולל הסכמה חלקית באשר לחלק מהנושאים ובין אם ההסכם כולל הסכמה מלאה לגבי כלל נושאי המחלוקת.

בפני מי מתקיים הליך גישור?

בדרך כלל, הליכי גישור נערכים ע"י מגשר, שהוא גם עורך דין העוסק בדרך קבע בתחום דיני המשפחה. רצוי גם לברר אם למגשר יש תעודת מגשר. כמו כן, רצוי לבדוק את ניסיונו של המגשר, בפתרון סכסוכים בין בני זוג. עלותו של הליך הגישור נעה בדרך כלל בין 400 ₪ לישיבה ל-1,500 ₪ לישיבה, כאשר העלות נגזרת גם מניסיונו של המגשר. גישור עשוי להתפרש על מספר ישיבות, הנערכות במשרדו של המגשר.

מה היתרונות בהליך גישור?

לדעתנו, להליך הגישור יש מספר רב של יתרונות, כדלקמן:

עלות כספית נמוכה: הליך משפטי מצריך תשלום אגרות, הוצאות משפט ושכר טרחה לעורכי דין. לעומת זאת, הליך גישור נערך לרוב בין בני הזוג ומצריך בעיקר רצון להגיע להסכמה. אמנם הליך גישור נושא בחובו חבות כספית, אך זאת עלות שולית, לעומת העלות הטמונה בניהול הליכי גירושין בערכאות משפטיות.

מהירות ההליך: במסגרת הליך משפטי, בני הזוג כבולים לסד הזמנים שקובע בית המשפט, לטוב ולרע. לרוב, הליכים משפטיים נמשכים תקופה ארוכה, לרבות הליכים הנערכים בפני בית הדין הרבני. לעומת זאת, הליך גישור נקבע בהתאם ללוח הזמנים של בני הזוג. הליך הגישור מהיר יותר מאשר הליכים משפטיים.

שמירה על יחסים תקינים: לצערנו, במסגרת הליך משפטי, בני זוג עשויים למצוא את עצמם בתור יריבים, משום שכל אחד מהם מבקש שההכרעה המשפטית תהיה לטובתו. לכן, לא פעם, הליכים משפטיים מעכירים את האווירה בין בני הזוג ופוגעים בטיב הקשר ביניהם. שמירה על קשר תקין היא עניין מבורך. היא מתבקשת במיוחד כאשר בני הזוג הם הורים לילדים משותפים, שכן במקרים כאלו, הליך הגירושין לא יהיה בבחינת "סוף פסוק" ליחסיהם. בהליך גישור, בני הזוג מתדיינים באווירה נעימה יותר, פחות פורמאלית וללא צורך בהכפשות והצגת טענות שעשויות לפגוע באיש כלפי רעהו.

מהם החסרונות בהליך גישור?

על אף יתרונותיו של הליך הגישור, יש לו גם מספר חסרונות, אותם נציג להלן:

וויתור: הליך גישור נועד להביא את בני הזוג לידי הסכמה. אך לעיתים ההסכמה אינה נובעת מרצון אמיתי, אלא מוויתור שנובע מפחד, חשש או מאימת ההליך המשפטי. כמו כן, לעיתים בין בני הזוג יש פערים גדולים, כמו פערי שכר, פערי השכלה ועוד. כך שלא תמיד הסכמה הנערכת בהליך גישור, נובעת מתוך שוויון ורצון כנה. בנוסף, למגשר אין את היכולת והסמכות למנוע הסכם גירושין שלא נערך בהסכמה אמתית וזאת בניגוד לכלים העומדים לרשות בית המשפט, במקרים כאלו.

היעדר הכרעה: כפועל יוצא מההסכמה אליה חותר הליך הגישור, ישנו עצם הוויתור. במקרים מסוימים, הגישור עשוי לגרום לעוול לאחד מבני הזוג, שהצדק עמו, לעומת הליך משפטי, שבו אחד מבני הזוג יהיה זכאי להרבה יותר, מעבר למה שהסכים במסגרת הליך גישור. כך שישנם מקרים שדווקא הכרעה משפטית תהיה עדיפה.

לסיכום:

הליך גישור הוא הליך הנערך בהסכמת בני הזוג. הוא טומן בחובו מספר רב של יתרונות, אך גם מספר חסרונות. עיקר היתרונות נובעים מעלותו הכספית הנמוכה, יעילותו ומהירותו. זאת, לעומת הליכים משפטיים. חסרונותיו מתמקדים בעובדה שהוא הליך וולונטרי, על כל המשתמע ממנו. אנו סבורים כי בטרם מחליטים לפנות להליך גישור, רצוי מאוד להיוועץ בעורך דין בעל ניסיון בתחום דיני המשפחה.

השאר תגובה

דילוג לתוכן