מהי משמורת משותפת?

משמורת משותפת

כאשר להורים יש ילדים משותפים, הרי שהאחריות על גידולם מוטלת על שני ההורים באופן שווה. עם זאת, מה הדין כאשר הורים נמצאים בהליך גירושין? מי ימשיך לטפל בילדים? מי מההורים עשוי לשמש בתור הורה "משמורן" והאם ישנן עוד אפשרויות לקיום משמורת ילדים?

היות וענייני משמורת ילדים הם עניינים מהותיים ביותר, חיברנו את המאמר שלהלן, לנוחיות הגולשים והגולשות, כדלקמן:

מהי משמורת ילדים?

משמורת היא כינוי לזכות הניתנת לאחד מההורים המצויים בהליך גירושין, לשמש בתור הורה האחראי באופן שוטף על גידול ילדיו. הכלל הוא, כי הורה אחד זוכה לשמש בתור הורה משמורן (כלומר, ההורה הזוכה במשמורת בלעדית על הילדים) וההורה השני נהנה מ"הסדרי ראיה" (כלומר, ההורה הלא משמורן ייהנה מהזכות ליטול חלק בגידול וטיפול בילדיו בימים קבועים ומוגדרים מראש, שלרוב כוללים כל סוף שבוע שני).

בעת גירושין, ההורים עשויים להגיע לידי הסכמה בכל הנוגע להטלת המשמורת על אחד מהם ועל הימים שבהם ייהנה ההורה הלא משמורן מהסדרי ראיה. עם זאת, כאשר בני זוג אינם מצליחים להגיע לידי הסכמה בכל הנוגע למשמורת, הרי שפתוחה בפניהם הדלת לפנות לבית המשפט בנידון.

איזה בית משפט עוסק בענייני משמורת ילדים?

בכל הנוגע לדיני המשפחה בישראל, ישנן שתי ערכאות שיפוטיות. הערכאה האחת היא בית הדין הרבני, שיש לו סמכות בלעדית לעסוק בענייני גירושין ונישואין, כלומר: תביעות גירושין, תביעות כתובה, תביעות שלום בית וכו'. כלומר, בישראל, הדין הדתי-אישי הוא הרלוונטי כאשר בני זוג מבקשים להתגרש.

הערכאה המשפטית השנייה היא בית המשפט לענייני משפחה. לבית משפט זה יש סמכות לעסוק בכל עניין משפחתי, למעט ענייני נישואין וגירושין (כאשר הסמכות בנידון, מוקנית באופן בלעדי לבית הדין הרבני). בין הנושאים שבית המשפט לענייני משפחה מוסמך לעסוק בהם: חלוקת רכוש בין בני זוג, ענייני מזונות (גם לבית הדין הרבני יש סמכות מקבילה בענייני מזונות), פונדקאות, אימוץ ילדים, סכסוכים משפחתיים-כספיים ועוד.

בכל הנוגע לענייני משמורת ילדים, גם הסמכות לעסוק בנושא זה נמצאת בידי בית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, גם לבית הדין הרבני עשויה להיות סמכות לעסוק בענייני משמורת ילדים והסדרי ראיה, כאשר אחד מבני הזוג מגיש תביעת גירושין וכורך בה גם את ענייני המשמורת.

מהי משמורת משותפת?

כאשר בני זוג שיש להם ילדים משותפים מבקשים להתגרש, הם יכולים לפנות לאפיק השכיח, לפיו אחד מבני הזוג נהנה ממשמורת בלעדית על ילדיהם המשותפים וההורה השני נהנה מהסדרי ראיה. אך כיום קיים אפיק נוסף שהוא משמורת משותפת. משמורת משותפת, כשמה כן היא – משמורת שבה שני בני הזוג משמשים בתור הורים משמורנים לילדיהם. המשמעות היא, כי שני ההורים נושאים בזכות שווה לגדל את ילדיהם המשותפים. לא מדובר בסיטואציה שהורה אחד רואה את ילדיו בהתאם להסדרי ראיה וההורה האחר אחראי על הגידול השוטף של הילדים, אלא שני ההורים יחדיו מתחלקים באופן שווה מבחינת הזמן ומטלות הגידול השוטפות של הילדים וכל זאת לטוב ולרע.

כיצד בית המשפט מכריע בעניין משמורת הילדים?

כאשר בית המשפט צריך להכריע מי מההורים יישא במשמורת, או לחלופין, כאשר בית המשפט צריך להכריע האם ההורים ישמשו במשותף, במסגרת משמורת משותפת, עליו לקחת בחשבון שני נושאים. הנושא הראשון הוא "חזקת הגיל הרך", הקובעת כי ילדים עד גיל 6, צריכים לרוב לשהות בקרבת אמם. הסיבה לחזקה זו (שיש בה קשיים ואף החלה בה נגיסה בשנים האחרונות) היא פסיכולוגית ומבוססת על ההנחה, שילדים קשורים יותר לאמם.

הנושא העיקרי שעל בית המשפט לקחת בחשבון בעת הכרעת סוגיית המשמורת, הוא "טובת הילד". רק בהתאם לטובת הילד יכריע בית המשפט את סוגיית המשמורת, את מספר הסדרי הראיה (במידה ויש הסכמה בין ההורים) והאם בכלל תוטל על ההורים משמורת משותפת. כלומר, רק בהתאם לטובת הילד, תוכרע כל סוגיית המשמורת. אגב, בית המשפט יכול להטיל על ההורים לקיים משמורת משותפת, גם בהיעדר רצון של אחד מההורים.

האם אב חב במזונות ילדיו גם במקרה של משמורת משותפת?

ככלל, התשובה חיובית. אב, חב במזונות ילדיו בהתאם לדין הדתי החל עליו. עם זאת, במסגרת משמורת משותפת, ניתן לעתור להפחתת שיעור המזונות (יודגש – הפחתה ולא ביטול) ובלבד שאכן המשמורת המשותפת מתקיימת הלכה למעשה. נעיר כי בסמוך לכתיבת שורות אלו, תלויה ועומדת בבית המשפט הכרעה מהותית בנוגע לשאלה, האם יש מקום לחייב אב במזונות, כאשר המשמורת היא משותפת ושני ההורים מרוויחים משכורת דומה. אך נכון לעתה, עדיין מוטלת על האב חובה לשאת במזונות ילדיו גם בעת משמורת משותפת.

השאר תגובה

דילוג לתוכן