ערעור על צוואה

ערעור על צוואהצוואות הן דבר שמשפיע כמעט על כל אזרח בישראל, שכן לכל אדם יש קרוב משמעותי שהלך לעולמו, ועלה הצורך בחלוקת העיזבון של אותו קרוב, בין אם מכוח צוואה ובין אם מכוח ירושה. בהתאם, מאמר זה נכתב לצורך סקירה של תחום הצוואות. המאמר יפרט אילו סוגי צוואות יש מכוח החוק, מתי יערערו על מתן צו קיום צוואה, מי יכול לערער על צוואה ומהי הערכאה הרלוונטית לדיון בערעור. בנוסף, תובהר החשיבות של ייעוץ משפטי בתחום זה. המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ונכתב לצורך מתן מידע לקורא ותו לא.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שנכתב על ידי אדם, שבו הוא מפרט מהו רצונו לאחר מותו. אותו אדם מחליט כי אינו רוצה שרכושו יחולק בהתאם לחוק הירושה ולכן בוחר לחלק את רכושו. בצוואות גם ניתן להביע רצון על דברים נוספים מלבד רכוש: למשל, הורים שמביעים את רצונם מי יגדל את ילדם אם יקרה להם משהו ועוד.

הצוואה היא מסמך משפטי מחייב ויש לפעול לפיו כאשר כותב הצוואה הולך לעולמו.

אילו סוגי צוואות קיימים?

לפי הקבוע בחוק יש ארבע סוגי צוואות: צוואה בכתב, צוואה בפני עדים, צוואה בעל פה וצוואה בפני רשות.

צוואה בכתב היא צוואה שהמנוח כותב בכתב ידו, שבה הוא מפרט את רצונותיו לאחר מותו. צוואה בכתב חייבת להיות בכתב ידו של המת, לרבות ציון תאריך וחתימה. הבעייתיות בצוואה היא שאין עדים ולכן בית המשפט לענייני משפחה, חייב להיות בטוח שמדובר בכתב ידו של המת, על מנת לאשר את הצוואה.

צוואה בפני עדים היא צוואה שנכתבת בנוכחות שני עדים, שאין להם כל אינטרס בתוכן הצוואה. שני העדים שותפים לכתיבת הצוואה ולרצונותיו של המת וחתומים עליה בציון תאריך. לאחר מות המצווה, אם יש התנגדות לקיום צוואה, יתכן שיזמנו את העדים החתומים על הצוואה במידה שתוגש תביעה לביטול צו קיום צוואה או לביטול צוואה. העדים יעידו על רצון המת בעת כתיבת הצוואה ועדותם תהווה ראייה חשובה מאוד בהליך.

צוואה בפני רשות, היא צוואה שנאמרת בפני שופט, רשם, דיין או נוטריון. ברוב המוחלט של המקרים מדובר בצוואה שנכתבת מול נוטריון. האדם, לפני מותו, מפרט את רצונותיו בפני הרשות שמעלה את הדברים על הכתב ומוסיפה חותמת. כאמור, במרבית המקרים נחתמת הצוואה מול נוטריון שמוסיף את החותמת בסוף. צוואה זו היא צוואה אמינה מאוד וקשה מאוד לערער על אמינותה.

צוואה בעל פה היא צוואה חריגה, שמתאפשרת רק כאשר אדם נמצא על ערש דווי. צוואה זו נאמרת כאשר אדם מודע לכך שהוא עומד למות. הוא מכתיב את צוואתו בפני שני עדים שמעלים אותה על הכתב כזיכרון דברים, חותמים עליה ומגישים אותה לרשם הצוואות. לצוואה זו יש תוקף של חודש ימים בלבד, ואם כותב הצוואה לא נפטר במהלך חודש הימים, תוקף הצוואה פג.

ערעור על צוואה:

המושג ערעור הוא מושג שגוי כאשר נאמר על צוואה, עם זאת זהו המושג השגור בשפת העם. ערעור על צוואה נקרא בשפה המשפטית "התנגדות". יש שני סוגים של התנגדויות: התנגדות למתן צו לקיום צוואה, או במידה וכבר ניתן צו לקיום צוואה – ביטול צוואה.

את ההתנגדות לצו לקיום צוואה, ניתן להגיש לרשם הירושות, שמעביר הן את הצו והן את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה, שידון בתיק ויכריע. בקשה לביטול צוואה מגישים לבית המשפט לענייני משפחה, שדן בתיק ומכריע. את ההתנגדות או הבקשה לביטול, יכול להגיש רק אדם קרוב לנפטר, שמרגיש כי נושל מצוואתו. כך למשל, אדם שהיה זכאי לקבל ירושה באם לא הייתה צוואה, אך הצוואה נישלה אותו.

כאשר מגישים הליך התנגדות לצו קיום צוואה או בקשה לביטול צוואה, יש להתנהל בצורה מחושבת. מדובר בהליך שמלווה ברגשות עזים, שבעקבותיהם ניתן לבצע טעויות רבות. לכן, ברגע שהקורא חש שהצוואה אינה משקפת את רצון המת, עליו לפנות באופן מיידי לעורך דין מומחה בתחום דיני המשפחה, שיסייע בליווי ההליך וניהולו בצורה מקצועית ואובייקטיבית.
ניתן לערער על צוואה, הן בגין טענה לפגם עובדתי (למשל, טענה כי כתב היד אינו של המנוח, או יש פגם בחתימת הנוטריון ועוד) או בטענה לפגם משפטי (למשל, טענה כי המת חתם על הצוואה תוך לחץ או איום).

לסיכום:

אם הקורא נחשף לצוואה והוא סבור כי הצוואה אינה משקפת את רצון המת, עליו לפנות לעורך דין בתחום דיני המשפחה, על מנת לבחון מהן האפשרויות העומדות בפניו ומה היא הדרך הנכונה ביותר לפעול במצב הנתון.

 

השאר תגובה

דילוג לתוכן